Vaizdo seminaras ,,Vaiko psichologinio atsparumo stiprinimas – priklausomybių prevencijos pagrindas“
Trečiadienis, 17 Sausis 2018 14:06

Pristatome vaizdo seminarą ,,Vaiko psichologinio atsparumo stiprinimas – priklausomybių prevencijos pagrindas“ su lektore, psichologe Aurelija Lingiene, VšĮ Asmenybės brandos centras vadove. Seminaras skirtas tėvams ir specialistams, dirbantiems su vaikais ir šeimomis.

Skaityti daugiau...
 
Mokymo seminaro „Asmens su savižudybės rizika psichosocialinis vertinimas“ apibendrinimas
Penktadienis, 12 Sausis 2018 15:29

DSC05378Siekdama užtikrinti ankstyvą galimų savižudybių atpažinimą ir kompleksinės pagalbos suteikimą Sveikatos apsaugos ministerija parengė asmens su savižudybės rizika psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašą. Ši tvarka nustato psichosocialinio vertinimo paslaugų organizavimą ir teikimo reikalavimus asmens sveikatos priežiūros įstaigose asmenims su savižudybės rizika. Planuojama, kad šis tvarkos aprašas įsigalios 2018 m. pirmam pusmety.

Siekdami sėkmingo naujos paslaugos įgyvendinimo Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuras parengė 4 val. mokymo programą „Asmens su savižudybės rizika psichosocialinis vertinimas“ ir 2017 m. lapkričio – gruodžio mėn. suorganizavo penkis mokymo seminarus skirtinguose Lietuvos regionuose. Ši mokymo programa skirta asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistams – gydytojams psichiatrams, gydytojams vaikų ir paauglių psichiatrams ir psichologams.

Skaityti daugiau...
 
Informacinis leidinys „Pagalba vaikams, kurių šeimos nariai alkoholį vartoja žalingai“
Penktadienis, 12 Sausis 2018 14:11

pagalba vaikams internetui Page 01Daugelyje mokyklų, daugelyje klasių yra vaikų, kurių tėvai žalingai vartoja alkoholį. Paprastai vaikai linkę slėpti šią problemą, tačiau iš kai kurių vaikų elgesio įmanoma ją atpažinti. Dėl girtaujančių tėvų kenčia ir patys tėvai, ir vaikai (žalojamas jų vidinis pasaulis, prarandamas pasitikėjimas žmonėmis, jiems sunkiau prisitaikyti prie gyvenimo aplinkybių, kenčia jų sveikata, o kartais net kyla grėsmė gyvybei). Ir vieniems, ir kitiems reikalinga pagalba. Darbas su šiomis šeimomis reikalauja specialių gebėjimų bei įgūdžių, siekiant užtikrinti konfidencialumą, vaikų ir kitų šeimos narių teises, kartu užtikrinant vaiko teisę į mokslą, sveikatą ir saugumą. Nors mokykla bei kitos įstaigos, kuriose lankosi vaikai, negali išspręsti tėvų žalingo alkoholio vartojimo problemos, tačiau tai nereiškia, kad nieko negalima padaryti. Galimybių yra, tik reikia visiems susitelkti, susikalbėti ir norėti padėti. Kaip tai padaryti, rašoma leidinyje „Pagalba vaikams, kurių šeimos nariai alkoholį vartoja žalingai“.

Skaityti daugiau...
 
Sausio 10 d. Kalėjimu departamente prie LR Teisingumo ministerijos vyko susitikimas
Penktadienis, 12 Sausis 2018 13:36

Sausio 10 d. Kalėjimu departamente prie LR Teisingumo ministerijos vyko Kalėjimų departamento Resocializacijos ir Probacijos specialistų J.Rylskovo, G.Leščinskienės ir V.Cimalanskaitės susitikimas su Savižudybių prevencijos biuro vyr.specialistu R.Misevičiumi. Susitikimo metu buvo apžvelgta savižudybių prevencijos situacija laisvės atėmimo vietų įstaigose ir Probacijos tarnyboje. Analizuotas nuteistųjų ir suimtųjų psichologinės pagalbos poreikis, galimybės, specifiškumas., paslaugų prieinamumas ir kokybė. Savižudybių prevencija laisvės atėmimo vietose vykdoma remiantis Savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietų įstaigose prevencijos tvarkos aprašu ( nuo 2014m.).

Skaityti daugiau...
 
Priemonės mažinant alkoholio vartojimo žalą
Ketvirtadienis, 04 Sausis 2018 15:10

 

imagesAlkoholinius gėrimus vartoja didžioji dalis Lietuvos gyventojų, ne maža dalis žalodami savo psichikos ir fizinę sveikatą, artimuosius, aplinkinius. Projekto Alkoholio kontrolės politikos vertinimas, alkoholio vartojimo daromos žalos vertinimas atliktais skaičiavimais (Štelemėkas M. ir kt.) 2010 m. duomenimis alkoholio vartojimo keliama žala siekė 214,7 mln. eurų skaičiuojant nuostolius, patiriamus dėl prarasto produktyvumo dėl darbingo amžiaus žmonių mirtingumo, netekto darbingumo pensijų, sveikatos priežiūros, vaikų globos namų, nuteistųjų išlaikymo kaštus.

 

Lietuvos statistikos depar­tamento duomenimis Lietuvoje 2012–2016 m. lai­kotarpiu legalių alkoholinių gėrimų su­vartojamasabsoliutaus (100 proc.) alkoholio kiekis litrais vienam gyventojui mažėjo.Vienas Lietu­vos gyventojas 2016 m. vidutiniškai suvartojo 13,2 l absoliutaus alkoholio, tenkančio vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui ir šis rodiklis yra aukštes­nis už Europos šalių vidurkį. PSO duomenimis 2016 metais Europos šalyse vidutiniškai buvo suvartojama 10,2 l absoliutaus alkoholio (legalaus ir neapskaityto), tenkančio vie­nam 15 metų ir vyresniam nei 15 metų gyventojui. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vykdyto neapskaityto alko­holio suvartojimo Lietuvoje 1995–2015 m. vertini­mu 2010–2015 m. neapskaityto alkoholio dalis galėjo sudaryti vidutiniškai apie 7,7 proc. (apie 1,19 litro neapskaityto alkoholio, tekusio 15 m. ir vy­resniems gyventojams, arba 1,02 litro, tekusio vie­nam gyventojui per capita).

Skaityti daugiau...
 
REKOMENDACIJA VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖMS DĖL INFORMACIJOS APIE SAVIŽUDYBES PATEIKIMO
Trečiadienis, 20 Gruodis 2017 09:28

ziniasklSavižudybių tema nuolat patenka į visuomenės informavimo priemones ir žiniasklaidai ne visada pavyksta išlaikyti pusiausvyrą tarp įvykio kaip fakto paskelbimo ir žurnalistų etikos nuostatų bei teisės aktų reikalavimų.

Svarbu suprasti, kad paviešinti savižudžio elgesio pavyzdžiai, detalūs įvykio aprašymai, jo priešistorė gali tiesiogiai paveikti kai kurių asmenų elgesį, paskatinti juos imtis panašių veiksmų. Ypač tai pasakytina apie išgyvenančius psichologinę krizę asmenis, kuriems bet kokia panašaus pobūdžio informacija gali tapti skatinamuoju pavyzdžiu.

Skaityti daugiau...
 
Savižudybių prevencija Olandijoje
Pirmadienis, 11 Gruodis 2017 15:41

Amsterdam 2Gruodžio 5-8 d. Savižudybių prevencijos biuro vadovas Marius Strička ir vyr. specialistė Viktorija Andreikėnaitė viešėjo Amsterdame (Olandijoje), kur susitiko su pagalbos linijos 113 (Zelfmoordpreventie) ir Visuomenės sveikatos paslaugų agentūros (GGD Amsterdam) darbuotojais, ir susipažino su tyrimais, sistema, jų veikla. Tikimės žinias ir naujienas pritaikyti Lietuvoje!

 
Paskelbtas 2017 m. metinis Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pranešimas
Pirmadienis, 11 Gruodis 2017 11:14

ntakd pavPsichoaktyviųjų medžiagų kontrolės ir prevencijos politikos formavimas yra grindžiamas nuolatine situacijos stebėsena. Naujai atsirandantys iššūkiai sprendžiami pasitelkiant mokslo įrodymais grįstas, efektyvias ir pasaulyje jau patikrintas veiksmingiausias priemones. 2016 metais Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas ketvirtą kartą atliko psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo Lietuvoje tyrimą, kartojamą kas ketverius metus.

Palyginti su praėjusiais laikotarpiais, matoma, kad Lietuvos gyventojai mažiau rūko, o alkoholio vartojimo paplitimas išliko mažai pakitęs. Narkotinių medžiagų vartojimo Lietuvoje tendencijos išlieka nepakitusios, o vartojimo paplitimas yra gerokai mažesnis už Europos vidurkį. Tyrimas patvirtino, kad kanapės išliko populiariausia narkotine medžiaga Lietuvoje, o piktnaudžiavimas receptiniais vaistais – vis dar garsiai neįvardyta, tačiau aktuali problema.

Skaityti daugiau...
 
Vilniuje įvyko 2-oji Vilniaus savižudybių intervencijos metodų konferencija
Pirmadienis, 04 Gruodis 2017 16:00

n2Gruodžio 1d. Radisson Blu Hotel Vilniuje įvyko 2-oji Vilniaus savižudybių intervencijos metodų konferencija. Konferencijoje dalyvavo 500 specialistų- psichiatrų, psichologų, socialinių darbuotojų, konferenciją organizavo Vilniaus universitetas, Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuras, Vilniaus m. savivaldybė, Vilniaus m. psichikos sveikatos centras. Dalyvius sveikino Vilniaus m. meras R.Šimašius, Seimo narys M.Majauskas, prof.D.Gailienė, dr. P.Skruibis. Ekspertai iš Šveicarijos, Jungtinės karalystės, Velso, Danijos ir Lietuvos pristatė savižudybių intervencijos metodus ilgą laiką suicidiškiems asmenims.

Skaityti daugiau...
 
Kada laisvalaikio pramoga lošti tampa problema
Trečiadienis, 29 Lapkritis 2017 14:15

 DSC1184Lapkričio 28 d. Valstybinis psichikos sveikatos centras drauge su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru bei Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos suorganizavo seminarą vaiko sveikatos ir gerovės srityse dirbantiems specialistams „Kada laisvalaikio pramoga lošti tampa problema“. Seminare su skaudžiausiomis vaikų psichikos sveikatos problemomis supažindino, šeimos ir specialistų vaidmenį vaikų psichikos sveikatai stiprinti ir saugoti aptarė Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorė Onutė Davidonienė, Naujausius ESPAD tyrimus dėl priklausomybės nuo interneto ir galimybes vykdyti azartinių lošimų prevencinę veiklą mokykloje pristatė Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Psichologijos skyriaus socialinė pedagogė Sandra Valantiejienė.

Skaityti daugiau...
 
Seminaras diskusija „Smurto bei tyčinio savęs žalojimo registravimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose: iššūkiai ir galimybės“
Ketvirtadienis, 23 Lapkritis 2017 13:36

DSC04807Lapkričio 22d. Trakuose, SMLPC Sveikatos mokykloje Savižudybių prevencijos biuras organizavo seminarą diskusiją „Smurto bei tyčinio savęs žalojimo registravimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose: iššūkiai ir galimybės“. Seminare 25 sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos specialistai, lygių galimybių plėtros ekspertai pristatė ir diskutavo apie smurtą artimoje aplinkoje, savižalos ir bandymų nusižudyti registravimą, iššūkius siekiant patikimos statistikos ir bendro patikimo žinojimo apie procesus Lietuvoje. Akcentuotas informacijos kodavimas, ir perdavimas tarp institucijų.

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 1 iš 17
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.