Kvietimas į atvirą diskusiją „Psichikos sveikata darbo vietoje. Patirtys ir perspektyvos“
Trečiadienis, 14 Vasaris 2018 10:33

logos3Valstybinis psichikos sveikatos centras prisidėdamas prie iniciatyvos „ES psichikos sveikatos ir gerovės veiksmų kompasas“ (EU-Compass for Action on Mental Health and Wellbeing) š. m. vasario 23 d. kviečia į tarpžinybinę diskusiją „Psichikos sveikata darbo vietoje. Patirtys ir perspektyvos“.

Organizuojama atvira diskusija, skirta vienai iniciatyvos „ES psichikos sveikatos ir gerovės veiksmų kompasas“ prioritetinei sričiai – Psichikos sveikata darbo vietose. Diskusijos santrauka bei rekomendacijos bus pateiktos Europos Komisijai ir panaudotos „ES psichikos sveikatos ir gerovės veiksmų kompaso“ informacijos papildymui apie psichikos sveikatos stiprinimo darbo vietoje politiką ir veiklas šioje srityje, skatinant kitas šalis keistis, analizuoti ir šia informacija naudotis. Todėl mums labai svarbios Jūsų patirtys ir žinios, aptariant darbo grupių temas bei formuluojant rekomendacijas.

Skaityti daugiau...
 
Minima tarptautinė alkoholikų vaikų savaitė
Antradienis, 13 Vasaris 2018 18:00

vaikasVasario 11-17 d. minima tarptautinė alkoholikų vaikų savaitė. Jos tikslas – atkreipti dėmesį į vaikus, augančius šeimose, kuriose žalingai vartojamas alkoholis, su kokiomis patirtimis, problemomis jie susiduria vaikystėje ir suaugę. Žalingas alkoholio vartojimas šalyje yra paplitęsir jo vartojimas artimoje aplinkoje labai kenkia vaiko asmenybės ir fizinei raidai, mokymuisi, sveikatai, jo pasiekimams ateityje. Priklausomybės ir žalingas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas vis dar stigmatizuojamas visuomenėje, o to įtakoti vaikai išgyvena užsidarę savyje, susiduria su aplinkinių abejingumu.

Valstybinis psichikos sveikatos centras, prisidėdamas prie organizacijų, iniciavusių šios savaitės minėjimą, primena, kad, sprendžiant su tėvų alkoholio vartojimususijusias problemas, pirmenybė turi būti teikiama vaiko gerovei ir saugumui. Pastebėjus bet kokį netinkamą vaiko elgesį, sutrikusį prisitaikymą mokykloje, prastėjančius mokymosi rezultatus, verta pagalvoti, kad taip gali būti ir dėl to, kad vaiko artimoje aplinkoje, namuose girtaujama. Su vaikais dirbantiems specialistams, ar kitiems šeimos nariams svarbu padėti vaikams suprasti, kad ne vaiko pareiga keisti tėvų elgesį, kad ne jie atsakingi už savo tėvus, taip stiprinant vaiko savivertę. Daugiau apie tai, kaip padėti vaikams, kurių šeimos nariai alkoholį vartoja žalingai galima rasti Nijolės Goštautaitės Midttun parengtame ir Valstybinio psichikos sveikatos centro išleistame leidinyje „Pagalba vaikams, kurių šeimos nariai alkoholį vartoja žalingai“. Šio leidinio elektroninį variantą galima rasti interneto puslapyje adresu http://www.vpsc.lt/images/stories/2018/pagalba%20vaikams_internetui.pdf

 
Knygos „(Ne) pasmerkti: apie priklausomybę, kopriklausomybę ir sveikimo kelią sutiktuvės
Penktadienis, 09 Vasaris 2018 13:18

DSC06695Vasario 8 d. Valstybinis psichikos sveikatos centras kartu su Respublikine Vilniaus psichiatrijos ligonine surengė knygos „(Ne) pasmerkti: sutiktuves. Knygą pristatė ir į susirinkusių klausytojų klausimus atsakė jos sudarytojai, kunigas Kęstutis Dvareckas ir LR Seimo narys Andrius Navickas. Knygą sudaro trys dalys: „Ligos pelkėje“, „Vilties kelyje“, „Klausimai ir atsakymai“. Pirmoje dalyje pateikiamos specialistų įžvalgos apie priklausomybės ligą ir jos sukeltus sunkumus, antra dalis – tai asmeniški priklausomų asmenų bei jų artimųjų liudijimai, o trečioje dalyje autoriai dėmesį skiria atsakymams į klausimus, kuriuos yra išgirdę susitikimuose su skaitytojais. Knygos sutiktuvių metu sudarytojai atkreipė dėmesį, kad priklausomybė nėra tik tam tikro socialinio sluoksnio problema.

Skaityti daugiau...
 
Pokyčiai pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkoje
Ketvirtadienis, 08 Vasaris 2018 09:16

vpsc logo Valstybinis psichikos sveikatos centras atkreipia dėmesį, kad šių metų vasario 2 d. sveikatos apsaugos ministras įsakymu Nr. V-124 pakeitė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ ir patvirtino Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą (toliau – aprašas). Šiame apraše patikslintas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP) paslaugų apibrėžimas, pagal kurį PAASP paslaugos apima ir pirminę ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą. Taip pat pakeista sąvoka ,,skatinamosios PAASP paslaugos“, dabar už tam tikrų PAASP paslaugų atlikimą PAASP įstaigai bus mokamas skatinamasis priedas.

Skaityti daugiau...
 
Kviečiame sudalyvauti viešoje nuomonių apklausoje „Kokia turi būti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei prevencijos programa ateinantiems 10 metų?“
Trečiadienis, 07 Vasaris 2018 10:58

apklaus ntakdValstybinis psichikos sveikatos centras informuoja, kad Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas kviečia visus Lietuvos gyventojus dalyvauti viešoje nuomonių apklausoje ir prisidėti prie 2018 – 2028 m. Valstybinės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos programos kūrimo.

Šia apklausa siekiama išgirsti visuomenės nuomonę, išgryninti jos pasiūlymus opiausiose narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos ir kontrolės srityse bei parengti ilgalaikę programą. Apklausoje pateiktos idėjos padės atsakyti į visuomenei taip rūpimus klausimus: kaip ugdyti jauną žmogų, kaip užtikrinti reikiamą pagalbą priklausomiems asmenims, kaip tinkamai pasitikti naujus iššūkius globaliame pasaulyje.

Visi norintys kviečiami išreikšti savo nuomonę priklausomybių gydymo, baudžiamosios narkotikų politikos, prevencijos, žalos mažinimo ir alkoholio bei tabako kontrolės temomis.

Apklausa vyks iki vasario 18 d.

Apklausa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPqNqSqFXT9GzRpyH2zTubcucXlYDGXVJV5JFltl2-MwM5qw/viewform

Kvietimo video:

https://www.youtube.com/watch?v=5Od_BVkc_gE

 

 

 
Informacija paaugliams: Ką tu žinai apie azartinius lošimus?
Antradienis, 06 Vasaris 2018 15:14

azart leidValstybinis psichikos sveikatos centras informuoja, kad Lošimų priežiūros Tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengė ledinuką paaugliams, kuriame aprašoma kas yra azartiniai lošimai, kokius jausmus sukelia lošimas, ar lošimas yra žalingas, ar galima tapti profesionaliu lošėju. Apžvelgiama ir kita paaugliams aktuali informacija.

 

Leidinuką galima rasti čia >>>

Skaityti daugiau...
 
Knygos ,,(Ne) pasmerkti" pristatymas
Trečiadienis, 31 Sausis 2018 15:28

reng vasar8Pristatome dar spaustuvės dažais kvepiančią knygą „(Ne) pasmerkti: apie priklausomybę, kopriklausomybę ir sveikimo kelionę“ (sudarytojai: K. Dvareckas, J. Kymantienė, A. Navickas). Knygos sudarytojai sako, kad tai knyga, kurioje norima ne moralizuoti ar smerkti, bet teikti viltį, gilesnį supratimą apie priklausomybę ir siūlyti įvairius grįžimo į gyvenimą kelius.

Knygoje rasite specialistų įžvalgas apie priklausomybės ligas ir sunkumus, asmeninius priklausomų asmenų liudijimus apie tai, kad vilties kelias egzistuoja, taip pat gausite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie priklausomybės ligą ir sveikimo kelią. Knygą rekomenduojama perskaityti priklausomų žmonių artimiesiems, būsimiems socialiniams darbuotojams, medikams, mokytojams ir kiekvienam, kurio gyvenimas nuklydo į akligatvį.

Renginį organizuoja: Valstybinis psichikos sveikatos centras ir Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė

 

 
Patvirtintas Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašas
Antradienis, 30 Sausis 2018 14:42

vpsc logo Valstybinis psichikos sveikatos centras informuoja, kad sveikatos apsaugos ir švietimo ir mokslo ministrų 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-60/V39  patvirtintas Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašas. Aprašo tikslas – integruojant savivaldybių visuomenės sveikatos biurų ir tarnybų vykdomą veiklą, užtikrinti ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimą, siekiant motyvuoti nepilnamečius asmenis atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo. Informuojame, kad ankstyvosios intervencijos programa taikoma rizikingos elgsenos nepilnamečiams asmenims nuo 14 metų, kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi. Tikimasi, kad šio dokumento pagrindu įteisinta savivaldybių teritorijose veikiančių visuomenės sveikatos biurų ir pedagoginių psichologinių tarnybų bendra veikla sudarys sąlygas į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą reaguoti laiku ir suteikti pagalbą jaunimui šiuolaikiškais ir jiems priimtinais būdais.

 

 
Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo naujovės
Trečiadienis, 24 Sausis 2018 15:56

vpsc logo Valstybinis psichikos sveikatos centras informuoja, kad sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-59 patvirtintas pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas). Šiuo aprašu, keičiant ankstesnįjį, įtvirtintas 17 000 maksimalus aptarnaujamų gyventojų skaičius kiekvienam psichikos sveikatos centro komandos nariui. Taip pat šiame apraše numatyta psichikos sveikatos centro komandoje dirbančių specialistų pirminių ambulatorinių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo trukmė – kiekvieną darbo dieną ne mažiau kaip 6 val. Taip pat patikslintos psichikos sveikatos centro bei specialistų funkcijos ir kompetencijos. Apraše įtvirtinta pirminio lygio psichologinė-psichoterapinė intervencija bei paciento būklės psichodiagnostinis įvertinimas. Šios paslaugos teikiamos asmeniui, grupei ar šeimai bus apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis kaip skatinamosios paslaugos. Jas teiks gydytojas psichiatras, gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras bei medicinos psichologas.

Skaityti daugiau...
 
Vaizdo seminaras ,,Vaiko psichologinio atsparumo stiprinimas – priklausomybių prevencijos pagrindas“
Trečiadienis, 17 Sausis 2018 14:06

Pristatome vaizdo seminarą ,,Vaiko psichologinio atsparumo stiprinimas – priklausomybių prevencijos pagrindas“ su lektore, psichologe Aurelija Lingiene, VšĮ Asmenybės brandos centras vadove. Seminaras skirtas tėvams ir specialistams, dirbantiems su vaikais ir šeimomis.

Skaityti daugiau...
 
Mokymo seminaro „Asmens su savižudybės rizika psichosocialinis vertinimas“ apibendrinimas
Penktadienis, 12 Sausis 2018 15:29

DSC05378Siekdama užtikrinti ankstyvą galimų savižudybių atpažinimą ir kompleksinės pagalbos suteikimą Sveikatos apsaugos ministerija parengė asmens su savižudybės rizika psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašą. Ši tvarka nustato psichosocialinio vertinimo paslaugų organizavimą ir teikimo reikalavimus asmens sveikatos priežiūros įstaigose asmenims su savižudybės rizika. Planuojama, kad šis tvarkos aprašas įsigalios 2018 m. pirmam pusmety.

Siekdami sėkmingo naujos paslaugos įgyvendinimo Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuras parengė 4 val. mokymo programą „Asmens su savižudybės rizika psichosocialinis vertinimas“ ir 2017 m. lapkričio – gruodžio mėn. suorganizavo penkis mokymo seminarus skirtinguose Lietuvos regionuose. Ši mokymo programa skirta asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistams – gydytojams psichiatrams, gydytojams vaikų ir paauglių psichiatrams ir psichologams.

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 1 iš 18
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.