Korupcijos prevencija

Jei Valstybiniame psichikos sveikatos centre susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti el. p. info@vpsc.lt arba tel. +370 5 2671811. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus.

Daugiau apie korupcijos prevenciją >>>

Info ASIS naudotojams

atkurimas100

 

i79rdt4931

nerukysiult

vilkai

trans_logo

i79rdt4931

i79rdt4931

Pasaulio diena be tabako 2017

diena be tabakoValstybinis psichikos sveikatos centras primena, kad gegužės 31 d. minima Pasaulio diena be tabako. Šiemet Pasaulio dienos be tabako tema „Tabakas – grėsmė vystymuisi“. Pasaulio dienai be tabako skirtą plakatą „Tabakas grasina mums visiems. Sakyk tabakui Ne. Saugok sveikatą, mažink skurdą, skatink vystymąsi“ ir daugiau medžiagos, skirtos Pasaulio dienai be tabako, galima rasti Pasaulio sveikatos organizacijos tinklalapyje http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2017/en/.

 

Faktai apie tabaką, tabako kontrolę ir vystymosi tikslus

- Nuo rūkymo sukeltų ligų kasmet miršta apie 6 milijonus žmonių, ir šis skaičius iki 2030 metų gali išaugti iki 8 milijonų mirčių per metus, jei nebus imtasi intensyvių rūkymo mažinimo priemonių. Tabako vartojimas daro žalą kiekvienam žmogui, nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, rasės, kultūros ar išsilavinimo. Tabako vartojimas atneša kančias, ligas ir mirtį, nuskurdina šeimas ir valstybes.

 

- Tabako vartojimas silpnina šalių ekonomiką – plintant rūkymui, išauga sveikatos priežiūros kaštai, sumažėja produktyvumas. Tabako vartojimas didina sveikatos netolygumus ir skurdą, nes skurdžiausiai visuomenės daliai tenka mažiau lėšų esminiams poreikiams – maistui, švietimui ir sveikatos priežiūrai. Apie 80 proc. mirčių, sukeltų tabako vartojimo, įvyksta skurdžiausiose šalyse. Tai tampa rimtu iššūkiu bendriesiems vystymosi tikslams pasiekti.

- Auginant tabaką sunaudojami didžiuliai trąšų ir pesticidų kiekiai, labai užteršiama aplinka ir vandens ištekliai. Tabako pasėliai kasmet užima 4,3 milijonų hektarų, siekiant gauti žemės tabako auginimui naikinami miškai. Tabako pramonė kasmet pagamina daugiau kaip 2 milijonus tonų kietųjų atliekų.

- Tarptautinė tabako kontrolės pagrindų konvencija – pagrindinis ir svarbiausias dokumentas kovai su tabako epidemija. Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinė tabako kontrolės pagrindų konvencija yra 180 valstybių sutartis. Ji vienija daugiau kaip pusę pasaulio valstybių, atstovauja arti 40 proc. (2,8 milijardams žmonių). Šiose valstybėse aukščiausiu lygiu yra įdiegtos efektyviausios tabako kontrolės priemonės. Didėjantis prie konvencijos prisijungiančių valstybių skaičius trukdo tabako pramonei kištis į vyriausybių tabako kontrolės politiką.

- Jei cigarečių kaina pasauliniu mastu pakiltų 1 doleriu, ekonomikos vystymuisi tektų 190 milijardų dolerių. Aukštos tabako gaminių kainos lemia didesnes biudžeto pajamas, mažina tabako daromą žalą ir suteikia galimybę didesnę biudžeto dalį skirti vystymosi reikmėms.

 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.