Korupcijos prevencija

Jei Valstybiniame psichikos sveikatos centre susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti el. p. info@vpsc.lt arba tel. +370 5 2671811. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus.

Daugiau apie korupcijos prevenciją >>>

Info ASIS naudotojams

atkurimas100

 

i79rdt4931

nerukysiult

vilkai

trans_logo

i79rdt4931

i79rdt4931

Minima Tarptautinė narkotinių medžiagų perdozavimo supratimo diena

Kasmet rugpjūčio 31 d. yra minima Tarptautinė narkotinių medžiagų perdozavimo supratimo diena. Valstybinis psichikos sveikatos centras, remdamasis Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru (ENNSC) informuoja, kad mirčių, susijusių su narkotinių medžiagų vartojimu, prevencija ir mažinimas – vienas iš svarbiausių prioritetų siekiant mažinti žalą susijusią su narkotinių medžiagų vartojimu.

Šios dienos minėjimo tikslas – didinti supratimą apie narkotinių medžiagų perdozavimą, mažinti mirčių, siejamų su narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu stigmatizavimą.

ENNSC pažymi, kad mirčių, siejamų su narkotinių medžiagų perdozavimu per pastaruosius trejis metus Europoje didėja. 2015 m. Europoje (28 ES ir Turkijoje, Norvegijoje) užregistruotos 8441 mirtys, siejamos su heroinu, ar kitų opioidų vartojimu bei augo 2016 m. (mūsų šalyje tokių mirčių jau antri metai registruojama kie daugiau nei 100, tačiau, lyginant su 2013 m. išaugo 50 proc.).

Mažinant su narkotinių medžiagų vartojimu siejamą žalą kertiniu tampa efektyvių, mokslo įrodymais pagrįstų gydymo paslaugų prieinamumas asmenims, vartojantiems narkotines ir psichotropines medžiagas. ENNC pažymi, kad pakaitinis gydymas opioidiniais vaistiniais preparatais asmenims, sergantiems priklausomybe nuo opioidų, yra moksliškai pagrįstas siekiant mažinti opioidų vartojimo sukeliamą priklausomybę ir mirtingumą.

Valstybinis psichikos sveikatos centras kasmet atlieka pakaitinio gydymo opioidiniais vaistiniais preparatais teikimo efektyvumo vertinimą, su kurio ataskaita galima susipažinti internetiniame puslapyje www.vpsc.lt 2016 m. toks gydymas tapo prieinamesnis, naujų gydymo atvejų metadonu buvo užregistruota 35,6 proc. daugiau nei 2015 m. ir dvigubai daugiau nei 2012-2013 m. laikotarpiu, tačiau išlieka žemas. Net 67,5 proc. visų pacientų gydyme išsilaiko metus ir ilgiau, kas labai svarbu tokio gydymo veiksmingumui.

ENNC informuoja, kad Europoje vis plačiau taikomos naloksono išdavimo į namus intervencijos opioidų vartotojams (,,take-home" naloxone) , įtraukiant ir jų šeimos narius, kartu vykdant apmokymus kaip atpažinti perdozavimą ir suteikti pagalbą taip gelbstint gyvybę. Šiuo metu tokios intervencijos yra taikomos 9 ES šalyse ir Norvegijoje. Mūsų šalyje savo iniciatyva naloksono išdavimo ir apmokymo intervencijas teikia tik Vilniaus priklausomybės ligų centras.

Europos Narkotikų veiksmų plane 2017-2020 (EU Action Plan on Drugs 2017-2020) rekomenduojama didinti rizikos ir žalos mažinimo paslaugų aprėptį ir prieinamumą mažinant neigiamas narkotinių medžiagų vartojimo pasekmes, tiesioginių ir netiesioginių su narkotikais susijusių mirčių ir infekcinių ligų skaičių. Taip pat skirti didesnį dėmesį su narkotinių medžiagų vartojimu siejamų mirčių prevencijai, suteikiant galimybę naudotis vaistinių preparatų dozavimo formomis, kuriose yra naloksono.

 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.