Korupcijos prevencija

Jei Valstybiniame psichikos sveikatos centre susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti el. p. info@vpsc.lt arba tel. +370 5 2671811. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus.

Daugiau apie korupcijos prevenciją >>>

Info ASIS naudotojams

atkurimas100

 

i79rdt4931

nerukysiult

vilkai

trans_logo

i79rdt4931

i79rdt4931

Paskelbtas 2017 m. metinis Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pranešimas

ntakd pavPsichoaktyviųjų medžiagų kontrolės ir prevencijos politikos formavimas yra grindžiamas nuolatine situacijos stebėsena. Naujai atsirandantys iššūkiai sprendžiami pasitelkiant mokslo įrodymais grįstas, efektyvias ir pasaulyje jau patikrintas veiksmingiausias priemones. 2016 metais Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas ketvirtą kartą atliko psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo Lietuvoje tyrimą, kartojamą kas ketverius metus.

Palyginti su praėjusiais laikotarpiais, matoma, kad Lietuvos gyventojai mažiau rūko, o alkoholio vartojimo paplitimas išliko mažai pakitęs. Narkotinių medžiagų vartojimo Lietuvoje tendencijos išlieka nepakitusios, o vartojimo paplitimas yra gerokai mažesnis už Europos vidurkį. Tyrimas patvirtino, kad kanapės išliko populiariausia narkotine medžiaga Lietuvoje, o piktnaudžiavimas receptiniais vaistais – vis dar garsiai neįvardyta, tačiau aktuali problema.

„Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimo Europos mokyklose (ESPAD)“ tyrimo duomenimis, pastebima, kad mažėja alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų vartojimas tarp Lietuvos moksleivių, tačiau auga elektroninių cigarečių populiarumas bei naujų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas tarp jaunuolių.

Šiame pranešime apžvelgta prevencinės veiklos įgyvendinimo situacija Lietuvos mokyklose parodė, kad psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai skiriamas vis dar nepakankamas dėmesys. 2015–2016 m. m. šios srities prevencinėse programose dalyvavo tik maža dalis mokyklų ir dar mažesnis mokinių bei mokytojų skaičius.

Paminėtina, kad 2016 m. pradėti diegti Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartai ir organizuojami mokymai praktikams. Siekiant kurti paslaugas vaikams ir jaunimui, kurie pradeda eksperimentuoti psichoaktyviosiomis medžiagomis, 2013–2016 metais apmokyta apie 200 specialistų, kaip sėkmingai ir efektyviai dirbti su 14–21 metų amžiaus jaunimu, eksperimentuojančiu ar nereguliariai vartojančiu alkoholį ar narkotikus, kai dar nėra išreikštų priklausomybės požymių.

Metiniame pranešime taip pat apžvelgiama Lietuvoje teikiamų pakaitinio gydymo paslaugų situacija, pateikiamas psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, ligotumas ir sergamumas, aprašoma ŽIV paplitimo 2016 m. situacija bei psichoaktyviųjų medžiagų fenomenas Lietuvos laisvės atėmimo vietų įstaigose.

2017 m. metinis Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pranešimas >>>

http://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/34862%20NTAKD%20Metinis%20prane%C5%A1imas(1).pdf

 

 

 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.