Korupcijos prevencija

Jei Valstybiniame psichikos sveikatos centre susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti el. p. info@vpsc.lt arba tel. +370 5 2671811. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus.

Daugiau apie korupcijos prevenciją >>>

Info ASIS naudotojams

atkurimas100

 

i79rdt4931

nerukysiult

vilkai

trans_logo

i79rdt4931

i79rdt4931

Sausio 10 d. Kalėjimu departamente prie LR Teisingumo ministerijos vyko susitikimas

Sausio 10 d. Kalėjimu departamente prie LR Teisingumo ministerijos vyko Kalėjimų departamento Resocializacijos ir Probacijos specialistų J.Rylskovo, G.Leščinskienės ir V.Cimalanskaitės susitikimas su Savižudybių prevencijos biuro vyr.specialistu R.Misevičiumi. Susitikimo metu buvo apžvelgta savižudybių prevencijos situacija laisvės atėmimo vietų įstaigose ir Probacijos tarnyboje. Analizuotas nuteistųjų ir suimtųjų psichologinės pagalbos poreikis, galimybės, specifiškumas., paslaugų prieinamumas ir kokybė. Savižudybių prevencija laisvės atėmimo vietose vykdoma remiantis Savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietų įstaigose prevencijos tvarkos aprašu ( nuo 2014m.).

Aprašas nustato Kalėjimų departamento ir laisvės atėmimo vietų įstaigų administracijos veiklos prioritetus valdant krizines situacijas, jų prevencijos tikslus, uždavinius ir kryptis, šių krypčių įgyvendinimo ir kontrolės mechanizmus. Dabartinėje situacijoje aktualus kokybiškų, standartizuotų mokymų suteikimas pareigūnams ir darbuotojams, pagalbos tęstinumo į laisvę išeinantiems nuteistiesiems užtikrinimas, pagalbos teikimo tvarkos ir algoritmų sukūrimas probacijos sistemoje. Svarbu užtikrinti tinkamą, kokybišką, savalaikę pagalbą pareigūnams ir darbuotojams išgyvenantiems krizę, po kritinių įvykių. Probacijos tarnyboje numatyti savižudybės rizikos įvertinimo, prevencijos, intervencijos ir postvencijos tvarką, bendradarbiaujant su psichikos sveikatos priežiūros įstaigomis, skubią ir tęstinę pagalbą teikiančiais sveikatos priežiūros specialistais, teisėsaugos ir socialinės sferos darbuotojais, Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Aktualus veiksmų algoritmo sukūrimas, numatyti tarpžinybinį, tarpsektorinį bendradarbiavimą nacionaliniu ir savivaldybių lygmeniu.“

 

 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.