Korupcijos prevencija

Jei Valstybiniame psichikos sveikatos centre susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti el. p. info@vpsc.lt arba tel. +370 5 2671811. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus.

Daugiau apie korupcijos prevenciją >>>

Info ASIS naudotojams

atkurimas100

 

i79rdt4931

nerukysiult

vilkai

trans_logo

i79rdt4931

i79rdt4931

Mokymo seminaro „Asmens su savižudybės rizika psichosocialinis vertinimas“ apibendrinimas

DSC05378Siekdama užtikrinti ankstyvą galimų savižudybių atpažinimą ir kompleksinės pagalbos suteikimą Sveikatos apsaugos ministerija parengė asmens su savižudybės rizika psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašą. Ši tvarka nustato psichosocialinio vertinimo paslaugų organizavimą ir teikimo reikalavimus asmens sveikatos priežiūros įstaigose asmenims su savižudybės rizika. Planuojama, kad šis tvarkos aprašas įsigalios 2018 m. pirmam pusmety.

Siekdami sėkmingo naujos paslaugos įgyvendinimo Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuras parengė 4 val. mokymo programą „Asmens su savižudybės rizika psichosocialinis vertinimas“ ir 2017 m. lapkričio – gruodžio mėn. suorganizavo penkis mokymo seminarus skirtinguose Lietuvos regionuose. Ši mokymo programa skirta asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistams – gydytojams psichiatrams, gydytojams vaikų ir paauglių psichiatrams ir psichologams.

 

Mokymo seminarai vyko Šiauliuose, Kaune, Panevėžyje, Alytuje ir Klaipėdoje. Skirtinguose miestuose mokymų metu pranešimą tema „Asmens su savižudybės rizika psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašas“ skaitė Savižudybių prevencijos biuro vadovas Marius Strička ir vyr. specialistė Vita Rulinskienė. Praktines darbo su asmeniu, turinčiu savižudybės riziką, temas „Asmuo su savižudybės rizika – kaip atpažinti?“, „Asmens su savižudybės rizika psichosocialinio vertinimo procesas“ ir „Saugos plano po vertinimo sudarymas“ specialistams pristatė Dr. Vaiva Klimaitė (Vilniaus m. psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos skyriaus vedėja) ir klinikinė psichologė, VU doktorantė Odeta Geležėlytė.

DSC04779

 

DSC05210

 

DSC05371

 

Džiaugiamės, kad visuose penkiuose seminaruose sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai gausiai dalyvavo. Iš viso mokymuose dalyvavo daugiau nei 200 žmonių iš įvairių sveikatos priežiūros įstaigų. Po mokymo seminarų atlikome vertinimą, kurio metu dalyviai turėjo galimybę pateikti savo grįžtamąjį ryšį apie seminaro turinį bei organizavimo kokybę. Iš viso gavome 124 dalyvių vertinimus. Trumpai apibendrinant bendrąją dalyvių informaciją pažymėtina, kad beveik pusė specialistų dirbo ambulatorines paslaugas teikiančiose įstaigose (44 proc.), kita didesnė dalis – ambulatorinėje grandyje (35 proc.), likusieji kitokio tipo įstaigose (pvz., privačioje praktikoje). Pagal užimamas pareigas, didžiausia dalį visų seminaro dalyvių sudarė psichologai (57 proc.), toliau suaugusiųjų bei vaikų ir paauglių psichiatrai (atitinkamai 34 proc. ir 6 proc.) bei kiti specialistai.

Dešimties balų skalėje, anketą užpildę specialistai (N-124) bendrai seminaro kokybę vertino 9,2 balo (labai gerai). Taip pat labai gerai (4,7) penkių balų vertinimo sistemoje mokymo dalyviai vertino seminaro turinį (aptariamus klausimus, sąsajas su praktine veikla ir diskusijas) bei seminaro organizavimo kokybę (komunikaciją, geografinę vietą ir trukmę).

Savižudybių prevencijos biuro specialistai planuoja panašius mokymo seminarus organizuoti visoje Lietuvoje ir 2018-ais metais.

 

Parengė Vita Rulinskienė

2018 01 12

 

 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.